Trang chủ > Các phòng ban

 • Images

  PHÒNG ĐÀO TẠO & QUẢN LÝ HS-SV

  Chức năng: Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, quản lí, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo trong nhà trường ...

  [Chi tiết...]

  Images

  PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

  Chức năng: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về việc tổ chức quản lý công tác tổ chức, nhân sự theo quy định của pháp luật và công tác hành chính, tổng hợp, bảo vệ nội bộ trong nhà ...

  [Chi tiết...]

  Images

  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

  Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, giá trị tài sản và chế độ kế toán ...

  [Chi tiết...]

  Images

  PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & QUẢN LÝ KHOA HỌC

  Chức năng: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về đảm bảo chất lượng và quản lý khoa ...

  [Chi tiết...]

  Hỗ trợ trực tuyến

  Tư vấn tuyển sinh - Nhập học
  Tel: 04. 3200 0268
   
  Phòng truyền thông
  Tel: 0943116845