Trang chủ > Các Khoa

 • Images

  KHOA KINH TẾ

  Giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo đạt được các mục tiêu đào ...

  [Chi tiết...]

  Images

  KHOA CƠ BẢN

  Khoa cơ bản là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác đào tạo các khối kiến ...

  [Chi tiết...]

  Images

  KHOA DU LỊCH

  Giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo đạt được các mục tiêu đào ...

  [Chi tiết...]

  Images

  KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH

  Khoa Điện - Điện lạnh thực hiện kế hoạch đào tạo các nghề : Điện công nghiệp; Lắp đặt, sửa chữa Điện công nghiệp; Lắp đặt , sửa chữa Điện dân dụng; Điện lạnh - điều hoà không khí ...

  [Chi tiết...]

  Images

  KHOA XÂY DỰNG

  Tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành Vận hành máy thi công nền, xây dựng chương trình kế hoạch giảng dạy, học ...

  [Chi tiết...]

  Hỗ trợ trực tuyến

  Tư vấn tuyển sinh - Nhập học
  Tel: 04. 3200 0268
   
  Phòng truyền thông
  Tel: 0943116845