Trang chủ > Cao đẳng

 • TIẾNG ANH


 • Kỹ năng nghề nghiệp:

  - Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp biết vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngôn ngữ Anh, giảng dạy tiếng Anh, biên, phiên dịch tiếng Anh;
  - Có kỹ năng học tập hiệu quả để có thể ứng dụng CNTT tự học nâng cao kiến thức và năng lực ngôn ngữ, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hoặc trừu tượng trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, văn học và dịch thuật;
  - Sử dụng thành thạo các công nghệ dịch máy để tác nghiệp
  Các kỹ năng mềm
  - Có năng lực phát hiện, đề xuất, giải quyết vấn đề các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp, hợp tác làm việc theo nhóm, khả năng thuyết trình và năng lực quản lý để sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập,
  - Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
  - Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau,
  - Có năng lực lập nghiệp, lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể  để tạo dựng doanh nghiệp, xử lý những vấn đề quy mô nhỏ và vừa.

 • Bài viết cùng chuyên mục

 • KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN - Ngày đăng: 27/12/2018
 • CÔNG NGHỆ Ô TÔ - Ngày đăng: 27/12/2018
 • ĐIỆN LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - Ngày đăng: 27/12/2018
 •  

  Hỗ trợ trực tuyến

  Tư vấn tuyển sinh - Nhập học
  Tel: 04. 3200 0268
   
  Phòng truyền thông
  Tel: 0943116845