Trang chủ > Tin hoạt động trường

 • PETEDU tham gia Hiệp hội giáo dục cho mọi người Việt Nam

 • Ngày 23-24/10/2019, hội đồng thành viên Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người Việt Nam họp kỳ thứ V
  tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. ThS. Trần Thị Yến - Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật
  và Công nghệ đại diện Nhà trường đã tham dự kỳ họp.
  Tại kỳ họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi về các định hướng hoạt động trong giai đoạn tới
  với cơ chế tài trợ mới, đặc biệt là sự tham gia của các tổ chức thành viên trong hoạt động vận động
  chính sách với Hiệp hội hướng tới “Vì một nền giáo dục công bằng, hòa nhập và chất lượng”
  và “Không một ai bị bỏ lại phía sau”. • Hỗ trợ trực tuyến

  Tư vấn tuyển sinh - Nhập học
  Tel: 04. 3200 0268
   
  Phòng truyền thông
  Tel: 0943116845