Trang chủ > Ngắn hạn

 • Khóa học ngắn hạn Kỹ thuật chế biến món ăn - Nâng cao

 • DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN - NÂNG CAO 

  STT TÊN CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN
   ĐÀO TẠO
  THỜI
  GIAN HỌC
  ĐỐI TƯỢNG
  THEO HỌC
  1 Chuyên Á   20 buổi
  57 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  2 Chuyên Âu   18 buổi
  55 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  3 Món ăn Hàn Quốc nâng cao 16 buổi
  35 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  4 Món ăn Nhật Bản nâng cao 17 buổi
  40 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  5 Món ăn Singapore nâng cao 16 buổi
  34 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  6 Món ăn Thái Lan nâng cao 17 buổi
  40 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  7 Món ăn Trung Quốc   17 buổi
  38 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  8 Chuyên đề Hải sản   14 buổi
  22 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  9 Chuyên đề Gà   14 buổi
  22 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  10 Chuyên đề Dê - Bò   13 buổi
  22 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  11 Chuyên đề Thủy sản nước ngọt
   
  14 buổi
  24 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  12 Chuyên đề Soup - Mì - Bún - Phở
   
  16 buổi
  30 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  13 Chuyên đề Salad   15 buổi
  26 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  14 Món ăn gia đình 19 buổi
    47 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Tư vấn tuyển sinh - Nhập học
  Tel: 04. 3200 0268
   
  Phòng truyền thông
  Tel: 0943116845