Trang chủ > Ngắn hạn

 • Khóa học ngắn hạn Kỹ thuật chế biến món ăn - Cơ bản

 • DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN  KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN - CƠ BẢN
  STT TÊN CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN
   ĐÀO TẠO
  THỜIGIAN HỌC ĐỐI TƯỢNG
  THEO HỌC
  1 Sơ cấp nghề 3 tháng Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ nhật)
  Học sinh tốt nghiệp từ
  THCS trở lên
  2 Sơ cấp nghề 6 tháng Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ nhật)
  Học sinh tốt nghiệp từ
  THCS trở lên
  3 Bếp trưởng chuyên nghiệp 6 tháng Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Cuối tuần (Thứ Bảy, Chủ nhật)
  Học sinh tốt nghiệp từ
  THCS trở lên
  4 Chuyên Á   17 buổi
  47 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  5 Chuyên Âu   15 buổi
  39 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  6 Món ăn Ấn Độ 7 buổi
  10 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  7 Món ăn Hàn Quốc   14 buổi
  30 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  8 Món ăn Nhật Bản   15 buổi
  34 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  9 Món ăn Singapore   14 buổi
  31 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  10 Món ăn Thái Lan   16 buổi
  34 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  11 Món ăn Trung Quốc  15 buổi
  34 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  12 Món ăn gia đình 3 tuần 11 buổi
  27 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  13 Món ăn gia đình 2 tuần 9 buổi
  22 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  14 Món ăn gia đình 1 tuần 5 buổi
  12 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  15 Chuyên đề Hải sản   12 buổi
  18 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  16 Chuyên đề Gà   12 buổi
  20 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  17 Chuyên đề Dê - Bò   12 buổi
  20 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  18 Chuyên đề Thủy sản nước ngọt
   
  12 buổi
  18 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  19 Chuyên đề Soup - Mì - Bún - Phở
   
  14 buổi
  25 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng
  20 Chuyên đề Salad   12 buổi
  21 món
  Các ngày trong tuần (toàn thời gian)
  Bán thời gian (Buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật)
  Cho mọi đối tượng

 • Bài viết cùng chuyên mục

   

  Hỗ trợ trực tuyến

  Tư vấn tuyển sinh - Nhập học
  Tel: 04. 3200 0268
   
  Phòng truyền thông
  Tel: 0943116845