Trang chủ > Các Khoa

 • KHOA ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH

 •  I.  Chức năng:
  1.  Khoa Điện - Điện lạnh thực hiện kế hoạch đào tạo các nghề : Điện công nghiệp; Lắp đặt, sửa chữa Điện công nghiệp; Lắp đặt , sửa chữa Điện dân dụng; Điện lạnh - điều hoà không khí. Tự chủ mua sắm vật tư phục vụ học tập của học sinh sinh viên học các mô đun chuyên ngành do Khoa quản lý.
   2. Quản lý chất lượng giảng dạy và học tập, không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực toàn diện, chất lượng chuyên môn của cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên thuộc Khoa.
  II.  Nhiệm vụ:
  1. Phối hợp chặt chẽ với Phòng đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành và thực tập tốt nghiệp , các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình , kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường .Thực hiện kiểm tra, thi các môn học thường xuyên theo tiến độ giảng dạy.
  2. Phân công giáo viên dạy học, quản lý học sinh sinh viên , quản lý trang thiết bị , dụng cụ phục vụ việc dạy và học.
  3. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả rèn luyện học tập của học sinh thuộc Khoa quản lý theo mẫu biểu quy định của Nhà trường.
  4. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu giảng dạy chuyên ngành; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
  5. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề.
  6. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ xung cho đội ngũ giáo viên của Khoa. Tham gia Hội thảo chuyên đề, hội giảng, dự giờ, kiểm tra thường xuyên đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học , khoá học.
  7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật do Khoa quản lý. Lập kế hoạch sửa chữa trang thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng, bảo quản trang thiết bị máy móc. Thiết kế và chế tạo các mô hình học cụ phục vụ dạy học.
  8. Tự chủ mua sắm vật tư nhiên liệu phục vụ quá trình học tập của học sinh sinh viên, và các hợp đồng học tập kết hợp sản xuất. 
  9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các xưởng thực hành của đơn vị.
  10. Quan hệ với các đơn vị trong và ngoài trường để kết hợp học tập và sản xuất, tạo ra những sản phẩm có ích, nâng cao đời sống giáo viên. Thực hiện các hợp đồng đào tạo ngắn hạn, nâng bậc thợ. Tổ chức cho học sinh của khoa đi thực tập sản xuất theo kế hoạch và tiến độ đào tạo . 
  11. Phối hợp với các đơn vị đoàn thể trong trường để quản lý giáo dục học sinh, xây dựng phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn thể của đơn vị - Quản lý cán bộ viên chức , giáo viên theo sự phân cấp của Hiệu trưởng
   
 • Bài viết cùng chuyên mục

 • KHOA XÂY DỰNG - Ngày đăng: 23/09/2015
 • KHOA DU LỊCH - Ngày đăng: 23/09/2015
 • KHOA CƠ BẢN - Ngày đăng: 23/09/2015
 • KHOA KINH TẾ - Ngày đăng: 26/12/2018
 •  

  Hỗ trợ trực tuyến

  Tư vấn tuyển sinh - Nhập học
  Tel: 04. 3200 0268
   
  Phòng truyền thông
  Tel: 0943116845