Trang chủ > Tin hoạt động trường

 • DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

 •                                           
  Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ giới thiệu danh mục các chương trình đào tạo ngắn hạn triển khai thực hiện từ năm 2020:

  STT Chương trình đào tạo Thời gian ĐT Văn bằng, chứng chỉ Ghi chú
  Đào tạo nghề
  1 Vận hành/ bảo dưỡng máy khoan xoay cầu/ san gạt/ lu xúc ủi/ cẩu trục/ xe nâng 3 tháng Sơ cấp nghề  
  2 Vận hành tủ điện 3 pha cao áp 3 tháng Sơ cấp nghề  
  3 Kỹ thuật điện 3 tháng Sơ cấp nghề  
  4 Kỹ thuật hàn (điện/ hơi) 3 tháng Sơ cấp nghề  
  5 Nghiệp vụ lưu trữ, hành chính 3 tháng Sơ cấp nghề  
  6 Kỹ thuật chế biến món ăn 3 tháng Sơ cấp nghề  
  7 Kỹ thuật bảo dưỡng xe hơi 3 tháng Sơ cấp nghề  
  8 Kỹ thuật bảo dưỡng xe tải, xe chuyên dụng 3 tháng Sơ cấp nghề  
  9 Kỹ thuật sửa chữa xe điện 3 tháng Sơ cấp nghề  
  10 Nghiệp vụ kế toán bằng phần mềm Kt Misa/ SmartPro… 3 tháng Sơ cấp nghề  
  Bồi dưỡng nghiệp vụ
  11 Pha chế đồ uống 1 tháng Chứng nhận bồi dưỡng NV  
  12 Soạn thảo văn bản hành chính 1 tháng  
  13 Số hóa và lưu trữ văn bản hành chính (điện tử) 1 tháng  
  14 Cập nhật chính sách nhân sự, bảo hiểm, tiền lương 1 tháng  
  15 Cập nhật chính sách thuế 1 tháng  
  16 Sử dụng hóa đơn điện tử 1 tháng  
  17 Chiến lược kinh doanh 2 tháng  
  18 Hệ thống Kinh doanh 2 tháng  
  19 Hệ thống lương 3p 1 tháng  
  20 Văn hóa doanh nghiệp 2 tháng  
  21 Chiến lược thương hiệu 1 tháng  
  22 Chiến lược Makerting 2 tháng  
  23 Quản lý chất lượng 1 tháng  
  24 Tác phong làm việc 1 tháng  
  25 Triển khai 5s 2 tháng  
  26 Quy trình quản lý IT 1 tháng  
  27 Đánh giá rủi ro IT. 1 tháng  
  28 Lập, đọc, Kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính 2 tháng  
  29 Thư ký và trợ lý giám đốc 2 tháng  
   
   

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Tư vấn tuyển sinh - Nhập học
  Tel: 04. 3200 0268
   
  Phòng truyền thông
  Tel: 0943116845